• MPPB2020

aboutus-hyderabad 7

Kata Aluan       Organisasi        Pensyarah        Silibus         Aktiviti       Galeri

 

1.        PENGENALAN PENGAJIAN AM MATRIKULASI WP001

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengaplikasikan kemahiran  berkomunikasi dengan yakin dan berkesan secara individu dan berkumpulan, patriotik, mendokong wawasan negara dan berpengetahuan dalam perkembangan isu-isu semasa 

2.         HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) AND COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO)           

Pada akhir kursus pelajar dapat:

 1.  Mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi dengan yakin dan berkesan 
 2.  Membincangkan perkembangan isu semasa melalui hasil projek secara kerja berkumpulan
 3.  Berkongsi idea baharu tentang kepentingan semangat cinta akan negara dalam pembinaan negara bangsa 

3.         STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 1. Tutorial
 2. Student-Central Learning (SCL)
 3. Project Base Learning (PBL) 

4.         ISI KANDUNGAN KURSUS/TAJUK

Kursus ini memberi fokus kepada topik Kemahiran Komunikasi, Sistem Pemerintahan dan Struktur Pentadbiran Negara, Isu dan cabaran Negara serta Dasar-dasar Negara

      I.  Kemahiran Komunikasi

 1. Asas komunikasi
 2. Corak dan bentuk komunikasi
 3. Temu duga
 4. Pengucapan Awam 

   II.  Kemahiran Komunikasi

 1. Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara
 2. Keamanan dan Kemakmuran Negara: Isu dan Cabaran
 3. Dasar-dasar Negara

5.         STRATEGI PENTAKSIRAN

        i.  Projek Video Resume (100%)

RUJUKAN

Abdul Aziz Bari, 2016. Perlembangaan Malaysia. Suatu Pengenalan. Edisi Kedua. Kuala Lumpur, ILHAM Books Sdn Bhd.

Amran bin Idris, Ismail bin Kosman & Tn. Hj. Md. Lasa bin Yahya 2017. Nota clan Lembaran Praktis Pengajian Am STPM (Penggal 1,2,3). Puchong, Selangor, Local Publications(M) Sdn.Bhd

Abdul Halim Ramli, 2015. Perlembagaan Malaysia: Isu dan Persoalan Perhubungan Kaum. Kuala Lumpur, Publication Imformation: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Muati @ Zamri b. Ahmad 2001. Santun Komunikasi . Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Che Jamilah Mohamed, 2015. Menjadi Calon terpilih Semasa Temuduga. Kuala Lumpur, PBT Consultant Sdn.Bhd 

Covey S.R. 1996, 7 Tabiat Orang yang Amat Berkesan. New Jersey. Prentice Hall

Mohd bin Samsudin, 2016. Persekutuan Malaysia 1961-1966: Penubuhan dan Cabaran. Bangi, UKM

 

 

Pengarah KMP

 DSC6624

Mohd Fuad Bin Mohd Noor

Pengarah
Kolej Matrikulasi Perlis

Pusat Informasi Pelajar

Alumni KMP

Dasar Keselamatan ICT

Pelawat

Today152
Yesterday848
This week1000
This month2415
Total23436

Scroll to top