• Banner Tahniah
  • Banner Semakan 2

aboutus-hyderabad 7

Kata Aluan      Organisasi      Pensyarah      Silibus      Aktiviti     Galeri

 

1

PENGENALAN PENGAJIAN AM MATRIKULASI WP001

 

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengaplikasikan kemahiran  berkomunikasi dengan yakin dan berkesan secara  individu dan berkumpulan, patriotik, mendokong wawasan negara dan berpengetahuan dalam perkembangan isu-isu semasa 

   

2

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVE (PEO)

 

PEO 1: Berpengetahuan dan kompeten dalam bidang berkaitan selari dengan keperluan institusi pengajian tinggi

 

PEO 2: Berkebolehan untuk berkomunikasi dengan mahir dan berkolaborasi secara berkesan dalam kerja berkumpulan untuk bersaing dalam   persekitaran pendidikan tinggi

 

PEO 3: Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang yang  berkaitan secara inovatif dan kreatif

 

PEO 4 : Berkebolehan mengamalkan Pembelajaran Sepanjang Hayat  dengan penuh komitmen bagi pemerolehan ilmu dan kemahiran  baharu.

3

PROGRAMME LEARNING OUTCOME (PLO)

 

  PLO3: Berkebolehan untuk berkomunikasi dengan mahir dan berkolaborasi secara berkesan dalam kerja berkumpulan dengan kemahiran yang diperlukan untuk kemasukan ke institusi pendidikan tinggi

 

PLO5: Mencari dan berkongsi maklumat berkaitan sains dan teknologi secara kendiri.  

   

4

COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO)  

 

CLO1: Berupaya mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi dengan  berkesan dan yakin.

 

CLO2: Membincangkan perkembangan isu-isu semasa melalui hasil projek secara kerja   berkumpulan

 

CLO3: Berkongsi idea baru tentang kepentingan semangat cinta akan  negara dalam pembinaan negara bangsa

   

5

SILABUS WP001 

 

TOPIK 1

 

1.1 Asas Komimunikasi dan Cara Perhubungan

 

1.2 TemuDuga (Video Resume)

 

1.3. PengucapanAwam

   
 

TOPIK 2

 

2.1 Sistem Pemerintahan Negara

 

2.2 Struktur Pentadbiran Negara

 

2.3 Dasar-dasarNegara (dasar pendidikan)

 

2.4 Isu dan Cabaran Negara

 

       2.4.1 Ancaman Dalaman

 

       2.4.2 Ancaman Luar

 

       2.4.3 Revolusi Industri 4.0

   

6

KAEDAH  PENGAJARAN 

 

1.   Tutorial

 

2.   Student-Central Learning (SCL)

 

3.   Project Base Learning (PBL) 

   

7

STRATEGI PENTAKSIRAN

 

1.   Projek Video Resume (100%)

   
   

8

RUJUKAN

Abdul Aziz Bari, 2016. Perlembangaan Malaysia. Suatu Pengenalan. Edisi Kedua. Kuala Lumpur, ILHAM Books Sdn Bhd.

Amran bin Idris, Ismail bin Kosman & Tn. Hj. Md. Lasa bin Yahya 2017. Nota clan Lembaran Praktis Pengajian Am STPM (Penggal 1,2,3). Puchong, Selangor, Local Publications(M) Sdn.Bhd

Abdul Halim Ramli, 2015. Perlembagaan Malaysia: Isu dan Persoalan Perhubungan Kaum. Kuala Lumpur, Publication Imformation: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Muati @ Zamri b. Ahmad 2001. Santun Komunikasi . Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Che Jamilah Mohamed, 2015. Menjadi Calon terpilih Semasa Temuduga. Kuala Lumpur, PBT Consultant Sdn.Bhd 

Covey S.R. 1996, 7 Tabiat Orang yang Amat Berkesan. New Jersey. Prentice Hall

Mohd bin Samsudin, 2016. Persekutuan Malaysia 1961-1966: Penubuhan dan Cabaran. Bangi, UKM

 

Pusat Informasi Pelajar

Alumni KMP

Dasar Keselamatan ICT

Pelawat

Today281
Yesterday845
This week1126
This month1880
Total260805

Scroll to top