KATA ALUAN ORGANISASI KAKITANGAN BIDANG TUGAS AKTIVITI

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

JAWATANKUASA PUSAT KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN (PKPK)

KOLEJ MATRIKULASI PERLIS

BIL

TUGAS

TANGGUNGJAWAB

1

Penyelaras I

 • Menyelaras semua tugas dan tanggung jawab ahli jawatankuasa

 • Mengendalikan mesyuarat ketika ketiadaan pengerusi dan timbalan pengerusi.

 • Memantau progress pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

 • Menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti.

2

Penyelaras II

 • Membantu penyelaras 1 dalam tugas yang telah ditetapkan.

 • Menyediakan takwim perancangan tahunan bersama ketua jawatankuasa.

 • Membantu memantau perjalanan perancangan aktiviti.

3

Setiausaha

 • Menyedia minit mesyuarat dengan kadar segera selepas mesyuarat.

 • Menyedia file khusus untuk kompilasi bahan-bahan mesyuarat

4

Pen Setiausaha

 • Membantu setiausaha dalam tugas-tugas yang telah ditetapkan

5

Bendahari

 • Mengurus peruntukan kewangan yang diluluskan

 • Menyedia laporan kewangan yang berkaitan dengan aktiviti PKPK.

 • Mengurus kewangan ahli kumpulan usahawan yang terlibat dalam aktiviti keusahawanan.

6

Jawatankuasa Pemilihan dan Pengurusan Pelajar

 

 • Pelancaran Program Usahawan

 1. Penerangan latarbelakang PKPK

 2. Kepentingan pengetahuan tentang bidang keusahawanan

 3. Bagaimana cara untuk menyertai PKPK

 4. Aktiviti-aktiviti PKPK

 • Memo pelawaan menyertai PKPK

 1. Menyediakan memo pelawaan yang menarik kepada semua pelajar untuk menyertai PKPK.

 2. Kumpulan pelajar yang berminat akan mendaftar melalui pensyarah unit yang telah dilantik.

 3. Sekiranya tiada penyertaan melalui unit terbabit maka usaha perlu dilakukan agar terdapat kumpulan yang akan mewakili unit.

 4. Sekiranya terdapat lebihan penyertaan, maka tapisan perlu dilakukan dengan

 • Penyediaan tentatif Program

 1. Menyediakan carta Gantt yang meliputi tarikh pelancaran, memo pelawaan, dan kursus usahawan untuk pelajar.

 2. Menyediakan pamplet yang bersesuai untuk edaran kepada semua pelajar yang terlibat

 • Penyelarasan dan pengendalian kumpulan yang telah dibentuk

 1. Merekod semua kumpulan dan ahli yang terlibat.

 2. Mengkoordinasi, membimbing dan memantau progres pembangunan semua kumpulan yang melibatkan bilangan kursus, penyediaan kertas kerja, persediaan untuk menjalani fasa incubator dan persiapaan untuk sesi penilaian dan majlis penganugerahan.

 

7

Jawatankuasa Bimbingan & Latihan

 • Merangka kursus untuk kakitangan sumber

 • Merangka kursus untuk bakal usahawan (pelajar)

 • Mengadakan bengkel keusahawanan untuk pelajar

 • Merangka modul pembangunan keusahawanan

8

Jawatankuasa Program Incubator & Penganugerahan

 • Mengenalpasti daya tarikan dan prospek perniagaan.

 1. Mengenalpasti ‘mother company’ untuk dihubungkan dengan rancangan perniagaan pelajar.

 • Permintaan terus

 • ‘spin-off’

 • Pemilihan Perniagaan

 1. Kemampuan ahli kumpulan (capacity of team)

 2. Matlamat dan focus incubator (Aims and focus of the incubator)

 3. Peringkat pembangunan syarikat (Stage of company development)

 4. Tahap inovasi (Level of innovation)

 5. Kecapaian teknologi (Technical feasibility)

 6. Kecapaian kewangan (Financial feasibility)

 • Orientasi, bimbingan dan penilaian perniagaan

 1. Masalah mengurus perniagaan

 2. Masalah menembusi pasaran

 3. Kekurangan pengetahuan dan kemahiran

 4. Masalah dalam pengurusan teknikal

 • Graduasi

 1. Merancang takwim karnival.

 2. Membuat hebahan/promosi

 3. Menyedia keperluan infrastruktur

 4. Membuat penilaian perniagaan.

 • Penilaian incubator

 1. Amalan terbaik pengurusan dan kreativiti incubator

 2. Amalan terbaik proses incubator

 3. Amalan terbaik penilaian prestasi incubator.

 • Penganugerahan

Pengarah KMP

 DSC6624

Mohd Fuad Bin Mohd Noor

Pengarah
Kolej Matrikulasi Perlis

Pusat Informasi Pelajar

Alumni KMP

Takwim

Dasar Keselamatan ICT

Pelawat

Today195
Yesterday445
This week640
This month13611
Total137954

Scroll to top