Cetak

banner makmal sains

 Kata Aluan   Organisasi   Kakitangan   Bidang Tugas   Aktiviti   Galeri 

tajuk aktiviti

Aktiviti

1. Program Konstektual Biologi Untuk Pengumpulan Sampel Bryophyte, Gimnossperms

Dan Angiosperms Di Cameron Highlinds.

2. Ceramah Aspek-Aspek Keselamatan Makmal Sains Dengan Jabatan Bomba

Dan Penyelamat Malaysia, Arau, Perlis.

3. Lawatan Kerja Antara Kolej Matrikulasi.

 

aktiviti_makmal_sains