Cetak

banner makmal sains

 Kata Aluan   Organisasi   Kakitangan   Bidang Tugas   Aktiviti   Galeri 

tajuk_bidang_tugas

1. Mentadbir dan menguruskan Makmal  Sains, Kolej Matrikulasi Perlis
2.  Menyelia dan menyediakan bahan-bahan dan radas-radas untuk amali sains
3. Menyediakan alat-alat bantuan mengajar dan bahan-bahan untuk projek sains di Jabatan Sains, Kolej Matrikulasi Perlis
4. Mengawasi langkah-langkah keselamatn di Makmal Sains
5. Merancang dan membuat anggaran perbelanjaan di Makmal Sains
6. Mengurus pembelian peralatan sains dan bahan-bahan di Makmal Sains
7. Mengurus stok sains, hapuskira dan pembuangan sisa-sisa kimia di Makmal Sains
8. Menjalankan kerja-kerja pengkeranian di Makmal Sains dan mengurus tadbir Perpustakaan Sains
9 Melaksanakan kerja-kerja yang diarahkan oleh Pengarah, Ketua Jabatan serta pensyarah-pensyarah dari masa ke semasa

IMG_9944