Cetak

 banner pengurusan

Kata Aluan      Organisasi      Pensyarah      Silibus      Aktiviti      Galeri

 

 

 

tajuk silibus

 

 

AP 015 : PENGURUSAN PERNIAGAAN ( SEMESTER 1 )

TAJUK 1: PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN

1.1 : Pengenalan Perniagaan

1.2 : Kepentingan Perniagaan

1.3 : Fungsi-Fungsi Perniagaan

1.4 : Persekitaran Perniagaan

1.5: Bentuk-bentuk Entiti Perniagaan 

 

TAJUK 2: PENGURUSAN

2.1 : Pengenalan Pengurusan

2.2 : Perancangan

2.3 : Pengorganisasian

2.4 : Kepimpinan Dan Motivasi

2.5 : Pengawalan

 

TAJUK 3: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

3.1 : Pengenalan Pengurusan Sumber Manusia

3.2 : Proses Pengurusan Sumber Manusia

  

TAJUK 4: PENGURUSAN KEWANGAN

4.1 : Pengenalan Dan Objektif Kewangan

4.2 : Peranan Pengurus Kewangan

 

TAJUK 5: SISTEM KEWANGAN

5.1 : Pengenalan Sistem Kewangan

5.2 : Kos Pembiayaan Dan Sumber Kewangan

5.3 : Pengurusan Kredit

 

TAJUK 6: ANALISIS PENYATA KEWANGAN

6.1 : Pengenalan Sistem Maklumat Kewangan

6.2 : Penyata Kewangan

6.3 : Kawalan Kewangan

 

TAJUK 7: NILAI MASA WANG

7.1 : Pengenalan Nilai Masa Wang

7.2 : Alat Bantuan Pengiraan Nilai Masa Wang

7.3 : Bentuk Nilai Masa Wang

 

TAJUK 8: BELANJAWAN  MODAL

8.1 : Pengenalan Belanjawan Modal

8.2 : Proses Belanjawan Modal

 

AP 025 : PENGURUSAN PERNIAGAAN ( SEMESTER 2 )

 

TAJUK 1: PENGELUARAN

1.1 : Pengenalan Pengurusan Pengeluaran

1.2 : Perancangan Pengeluaran

1.3 : Kawalan Inventori

1.4 : Alat/ Kaedah Kawalan Inventori

1.5 : Kawalan Kualiti

 

 

TAJUK 2: PENGURUSAN INSURAN DAN RISIKO

2.1 : Pengenalan Pengurusan Risiko Dan Insurans

 

TAJUK 3: PEMASARAN

3.1 : Pengenalan Pemasaran

3.2 : Pemasaran Sasaran

3.3 : Langkah-langkah Menentukan Pasaran Sasaran

3.4 : Gelagat Pengguna

 

TAJUK 4: PADUAN PEMASARAN

4.1 : Produk

4.2 : Penentuan Harga

4.3 : Promosi

 4.4 : Pengedaran

 

 TAJUK 5: KEUSAHAWANAN

5.1 : Pengenalan Keusahawanan

5.2 : Memulakan Dan Menjalankan Perniagaan

5.3 : Dayacipta Dan Pembaharuan

5.4 : Rancangan Perniagaan

 

 

TAJUK 6 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA

6.1 : Pengenalan Perniagaan Antarabangsa

6.2 : Kaedah Perniagaan Antarabangsa

 

6.3 : Konsep Dalam Perniagaan Antarabangsa

6.4 : Syarikat Multinasional

6.5 : Galakan Dan Perlindungan Perdagangan

 

TAJUK 7 : ETIKA PERNIAGAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL

7.1 : Pengenalan Pendekatan Tindakan Beretika

7.2 : Mengurus Etika Perniagaan Dan Tanggungjawab Sosial

7.3 : Pengenalan Tanggungjawab Sosial

7.4 : Tanggungjawab Sosial Korporat