banner pengurusan

Kata Aluan      Organisasi      Pensyarah      Silibus      Aktiviti      Galeri

 

 

 

tajuk silibus

 

 

AP 015 : PENGURUSAN PERNIAGAAN ( SEMESTER 1 )

TAJUK 1: PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN

1.1 : Pengenalan Perniagaan

1.2 : Kepentingan Perniagaan

1.3 : Fungsi-Fungsi Perniagaan

1.4 : Persekitaran Perniagaan

1.5: Bentuk-bentuk Entiti Perniagaan 

 

TAJUK 2: PENGURUSAN

2.1 : Pengenalan Pengurusan

2.2 : Perancangan

2.3 : Pengorganisasian

2.4 : Kepimpinan Dan Motivasi

2.5 : Pengawalan

 

TAJUK 3: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

3.1 : Pengenalan Pengurusan Sumber Manusia

3.2 : Proses Pengurusan Sumber Manusia

  

TAJUK 4: PENGURUSAN KEWANGAN

4.1 : Pengenalan Dan Objektif Kewangan

4.2 : Peranan Pengurus Kewangan

 

TAJUK 5: SISTEM KEWANGAN

5.1 : Pengenalan Sistem Kewangan

5.2 : Kos Pembiayaan Dan Sumber Kewangan

5.3 : Pengurusan Kredit

 

TAJUK 6: ANALISIS PENYATA KEWANGAN

6.1 : Pengenalan Sistem Maklumat Kewangan

6.2 : Penyata Kewangan

6.3 : Kawalan Kewangan

 

TAJUK 7: NILAI MASA WANG

7.1 : Pengenalan Nilai Masa Wang

7.2 : Alat Bantuan Pengiraan Nilai Masa Wang

7.3 : Bentuk Nilai Masa Wang

 

TAJUK 8: BELANJAWAN  MODAL

8.1 : Pengenalan Belanjawan Modal

8.2 : Proses Belanjawan Modal

 

AP 025 : PENGURUSAN PERNIAGAAN ( SEMESTER 2 )

 

TAJUK 1: PENGELUARAN

1.1 : Pengenalan Pengurusan Pengeluaran

1.2 : Perancangan Pengeluaran

1.3 : Kawalan Inventori

1.4 : Alat/ Kaedah Kawalan Inventori

1.5 : Kawalan Kualiti

 

 

TAJUK 2: PENGURUSAN INSURAN DAN RISIKO

2.1 : Pengenalan Pengurusan Risiko Dan Insurans

 

TAJUK 3: PEMASARAN

3.1 : Pengenalan Pemasaran

3.2 : Pemasaran Sasaran

3.3 : Langkah-langkah Menentukan Pasaran Sasaran

3.4 : Gelagat Pengguna

 

TAJUK 4: PADUAN PEMASARAN

4.1 : Produk

4.2 : Penentuan Harga

4.3 : Promosi

 4.4 : Pengedaran

 

 TAJUK 5: KEUSAHAWANAN

5.1 : Pengenalan Keusahawanan

5.2 : Memulakan Dan Menjalankan Perniagaan

5.3 : Dayacipta Dan Pembaharuan

5.4 : Rancangan Perniagaan

 

 

TAJUK 6 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA

6.1 : Pengenalan Perniagaan Antarabangsa

6.2 : Kaedah Perniagaan Antarabangsa

 

6.3 : Konsep Dalam Perniagaan Antarabangsa

6.4 : Syarikat Multinasional

6.5 : Galakan Dan Perlindungan Perdagangan

 

TAJUK 7 : ETIKA PERNIAGAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL

7.1 : Pengenalan Pendekatan Tindakan Beretika

7.2 : Mengurus Etika Perniagaan Dan Tanggungjawab Sosial

7.3 : Pengenalan Tanggungjawab Sosial

7.4 : Tanggungjawab Sosial Korporat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pengarah KMP

 DSC6624

Mohd Fuad Bin Mohd Noor

Pengarah
Kolej Matrikulasi Perlis

Pusat Informasi Pelajar

Alumni KMP

Takwim

Dasar Keselamatan ICT

Pelawat

Today195
Yesterday445
This week640
This month13611
Total137954

Scroll to top