Cetak

Visi KMP
Menjadi sebuah institusi pra-universiti yang cemerlang

Misi KMP
Memberi perkhidmatan pendidikan yang berkualiti sebagaimana yang ditetapkan oleh BMKPM ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan serta diiktiraf oleh Institusi Pendidikan Tinggi dalam dan luar negara

Moto KMP
Keimanan Menjana Perubahan