Cetak

Bengkel CM IABU

Bengkel selama satu hari ini telah dilaksanakan pada 18 Ogos 2022 bertempat di IABU, Jitra Kedah.
Dihadiri oleh Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit dan beberapa orang pensyarah yang akan terlibat dengan TBBK.