• Banner Tahniah
  • SOP

WhatsApp Image 2021-11-16 at 3.11.59 PM
Pembimbing Rakan Dinamik (PRD) merupakan organisasi yang bergiat aktif dalam membangunkan potensi diri serta potensi rakan pelajar yang lain di samping turut membantu memberi sokongan di dalam menjayakan pelbagai aktiviti kolej matrikulasi. PRD juga merupakan sebuah organisasi pelajar di bawah kelolaan Unit Kaunseling dan Kerjaya KMP. Perana PRD menjurus kepada khidmat bantuan aspek psikososial bagi membantu kesejahteraan emosi rakan pelajar. Bertitik tolak platform tersebut, maka Kursus Kepemimpinan Pembimbing rakan Dinamik telah dilaksanakan pada 11-13 November 2021 yang bertempat di Dewan Banquet KMP bagi memantapkan lagi proses dan kerja buat ahli PRD KMP.

Berikut merupakan objektif kursus yang telah ditetapkan:

  • Memantapkan perlaksanaan program PRD di peringkat kolej daripada aspek perjumpaan, penggunaan modul, penulisan laporan aktiviti dan perlaksanaan aktiviti serta organisasi unit.
  • Melahirkan para pelajar yang berkarisma, mempunyai jati diri, asertif  dan semangat  juang yang tinggi di samping  mengikuti pengajian dengan sempurna
  • Menanam kesedaran kepada menti/pelajar   supaya memiliki kemahiran sosial / psikososial yang berkesan sebagai  persediaan untuk melengkapi diri menjadi pemimpin pada masa akan datang.
  • Memberikan khidmat sosial kepada para pelajar kolej melalui perkongsian pintar, seterusnya menanamkan kesedaran terhadap peri pentingnya kesejahteraan emosi dalam proses PdP

kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021
kursus_prd2021
kursus_prd2021 kursus_prd2021

 

Pusat Informasi Pelajar

Alumni KMP

Dasar Keselamatan ICT

Pelawat

Today217
Yesterday743
This week2333
This month11293
Total344359

Scroll to top