Cetak

 banner unit ekonomi

 

Kata Aluan      Organisasi       Pensyarah       Silibus      Aktiviti      Galeri   

  

tajuk silibus

 

 

 SUKATAN PELAJARAN AE 015 EKONOMI

 1. Pengenalan Ekonomi

 2. Permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran

 3. Keanjalan permintaan dan penawaran

 4. Teori perlakuan pengguna

 5. Teori pengeluaran dan kos

 6. Struktur pasaran

 7. Peranan kerajaan dalam pasaran

 

 SUKATAN PELAJARAN AE 025 EKONOMI

 1. Pengenalan makroekonomi

 2. Perakuanan pendapatan negara

 3. Penentuan keseimbangan pendapatan negara

 4. Wang dan institusi kewangan

 5. Inflasi dan pengangguran

 6. Belanjawan negara, dasar fiskal dan dasar kewangan

 7. Ekonomi antarabangsa

 8. Pertumbuhan ekonomi